Masterclassreeks (Cultuur)verandering in Veiligheidsbewustzijn

Gezond en veilig werken moet onlosmakelijk verbonden zijn met het denken en handelen van werkgevers en werknemers. Het is daarbij noodzakelijk dat organisaties doorlopend investeren in hun veiligheidscultuur. Om veiligheid op nummer 1 te zetten, is vaak een (cultuur)verandering nodig bij bedrijven. Hoe pakt u dat aan? Hoe verankert u arbeidsveiligheid in de bedrijfscultuur?
 
Speciaal voor hoger opgeleiden die op strategisch niveau binnen organisaties verantwoordelijk zijn voor veiligheids- en/of verandervraagstukken, ontwikkelden we een Masterclassreeks. Die biedt u handvaten en nieuwe perspectieven om een (cultuur)verandering in veiligheidsbewustzijn teweeg te brengen binnen uw organisatie.

Positief beïnvloeden

Iedere masterclass staat een actueel, relevant en inspirerend thema in het kader van arbeidsveiligheid centraal. De thema’s in de masterclasses worden benaderd vanuit de veranderkunde. Zo leert u een verandering van houding en gedrag op veiligheidsgebied op alle niveaus binnen bedrijven positief te beïnvloeden.
 
De combinatie van veiligheidsvraagstukken en veranderkunde maken deze masterclasses uniek. Het programma wordt verzorgd door professionals en hoogleraren, die zelf ruime ervaring hebben met veranderen. Naast theorie komt de dagelijkse praktijk ruim aan bod. Inspirerend, leerzaam en direct toepasbaar. Gedurende de masterclasses bieden wij u de meest actuele literatuur en heeft u toegang tot een zeer moderne online leeromgeving. Schrijf u hier in voor de Masterclassreeks.

Dag 1 – Arbeidsveiligheid: verander gedrag en cultuur op de werkvloer

Deze masterclass is de kick-off van de reeks. De focus ligt op veranderkunde en u verbreedt uw selectie van effectieve veranderstrategieën en -instrumenten om veranderingen in veiligheidsbewustzijn in goede banen te leiden.

Dag 2 – Continu verbeteren in een lerende organisatie

Innovatie biedt kansen maar ook nieuwe vraagstukken omtrent veiligheid. In deze masterclass leert u hiermee om te gaan en leren, verbeteren en innoveren te optimaliseren binnen uw organisatie.

Dag 3 – Sociale innovatie: Iedereen een veilige en gezonde werkplek

Sociale innovatie is een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie, meer werkplezier en ontplooiing van talenten. In deze masterclass onderzoekt u hoe sociale innovatie kan bijdragen aan de arbeidsveiligheid.

Dag 4 – Leidinggeven aan verandering

Het gedrag van leiders heeft een grote invloed op de veiligheid binnen een bedrijf. In deze masterclass leert u over de positieve invloed die leiderschap kan hebben op (cultuur)verandering in veiligheidsbewustzijn.

Dag 5 – Wet- en regelgeving inzetten voor cultuurverandering

Werkgevers zijn wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheidscultuur. Wanneer de veiligheid niet wordt nageleefd en er ongevallen plaatsvinden, komt het recht ter sprake. In deze masterclass ligt de focus op hoe wetgeving kan bijdragen aan een verandering in de veiligheidscultuur.

Dag 6 – Verandering begint met vertrouwen

Vertrouwen is een belangrijk ingrediënt voor het veranderen van een veiligheidscultuur binnen organisaties. In deze masterclass leert u een cultuur van vertrouwen vorm te geven binnen uw organisatie en wat het effect is op de veiligheidscultuur.

Klik hier voor meer informatie over de Masterclassreeks Verandermanagement en Veiligheidscultuur. De Masterclasses kunt u ook afzonderlijk volgen, kijk hier voor een overzicht. 

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant