Veiligheidsbeleid kan bij veel bedrijven beter

In 2018 had 33% van de bedrijven zowel een RI&E als een contract met een arbodienstverlener, BHV en een preventiemedewerker. Dat blijkt uit het jaarlijkse monitoronderzoek Arbo en Bedrijf van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De cijfers over 2018 laten wel een stijgende lijn zien, maar is zeker ruimte voor verbetering. In 2018 had 49% van de bedrijven wel een RI&E, maar slechts 30% had daadwerkelijk alle belangrijke risico’s geïnventariseerd. Ook had 46% van de bedrijven nog geen preventiemedewerker in dienst.
 
Meer weten over veiligheidskunde? Kijk dan eens naar de volgende opleidingen:

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant