Kosten zacht pensioen aftrekbaar bij toekenning

Vaak is een pensioenovereenkomst een harde afspraak. Maar met name bij overgangsmaatregelen wil een werkgever nog wel eens voorwaarden aan een aanvullend pensioen koppelen. De vraag is dan, of de kosten direct of pas in de toekomst aftrekbaar zijn.

Samenvatting

Een werkgever wordt geconfronteerd met de invoering van de Wet VPL. Tijdens de CAO-onderhandelingen sprak hij met de OR af, dat voor het personeel geboren voor 1950 de oude pensioendatum van 60 jaar zou blijven gelden. Dit was gebaseerd op een VUT-regeling uit 1996 en een prepensioenregeling uit 2000. Voor het personeel geboren na 1949 had de werkgever een voorwaardelijk aanvullend pensioen toegezegd. Uitsluitend werknemers die aan de volgende drie vereisten voldeden verkregen een aanspraak op zacht pensioen. Zij dienden:

  • op 31 december 2005 in dienst te zijn bij het bedrijf; en
  • geboren te zijn in of na 1950; en
  • dienden uitzicht te hebben gehad op een tot en met 31 december 2005 bestaan hebbende CAO-vertrekregeling [VUT etc.] die gold bij de werkgever.

De voorwaardelijke aanspraak wordt zodanig vastgesteld dat deze aanspraak de deelnemer in aanvulling op aanspraken uit hoofde van de pensioenregeling, in staat stelt uit te treden op de datum en met het uitkeringsniveau dat hij zou kunnen bereiken indien de per 31 december 2005 geldende pensioenregeling en de voor hem op die datum geldende vertrekregelingen ongewijzigd van kracht zouden zijn gebleven. Daarbij geldt wel dat de jaarlijkse opbouw vanaf 2006 wordt begrensd door de geldende fiscale wetgeving, en dat de werknemer bij ontslag voor 2020 zijn rechten verliest. Voor de hoogte van de uitkeringen gaat de werkgever uit van de in 2005 geldende salarissen. De werkgever voert eind 2005 een voorziening op. Hij had bij de berekening de volledige diensttijd van iedere werknemer meegenomen. Die was eind 2005 gemiddeld 21 jaar. De inspecteur stond deze 'pseudo-backservice' niet toe. Volgens hem moeten de lasten aan 2006 en later worden toegerekend. Het Hof oordeelt als volgt: De werkgever mag een voorziening opvoeren voor de kosten van de zachte pensioenregeling. Aan de drie cumulatieve eisen voor de vorming van een voorziening is voldaan. De inspecteur is van mening, dat dit echter niet geldt voor het toerekeningsvereiste. De rechter ziet dat anders. Nu de uitkering de oude VUT- en prepensioenregeling vervangt, en deels ook op de toekomstige diensttijd slaat, moet de voorziening worden berekend uitgaande van de diensttijd vanaf 1996. Omdat dit bij veel werknemers niet de eind 2005 volledig verstreken diensttijd is, verlaagt de rechter de opgevoerde voorziening.

Vindplaats

Hof Amsterdam, 28 maart 2013, nr 11/00360, LJN BZ6105 http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BZ6105&vrije_tekst=pensioen

   Aandachtspunten voor de adviseur

  • De vraag is hoe om te springen met werknemers met dergelijke regelingen die worden ontslagen. Als de kabinetsplannen doorgaan, bedraagt een gouden handdruk straks maximaal € 75.000. Onduidelijk is of dit soort pensioenschade inbegrepen is in die berekeningen.

Ten slotte

Op basis van het Sociaal Akkoord van april 2013 zullen er ongetwijfeld overgangsmaatregelen komen in verband met de verhoogde pensioenleeftijd. Dan speelt deze discussie volop.

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.