Effecten BTW-verhoging op grondprijs

In oktober 2012 is ten behoeve van extra belastinginkomsten door het rijk het algemene BTW tarief verhoogd van 19% naar 21%. Overwater stelt dat als gevolg van deze maatregel de waarde van uitgeefbare woningbouwgronden exclusief BTW is verminderd met een percentage van 4 tot 12%. Voor een klein gedeelte komt dit door de extra belastingdruk van 2 procentpunt over de grond. Een belangrijker oorzaak is echter de extra belastingdruk over de bouwkosten, waarvan een negatieve hefboomwerking uitgaat. Dit komt doordat de bouwkosten gemiddeld 2/3 deel van de koopsom betreft en door de extra te betalen BTW minder overblijft voor de grond.

Nadelige fiscale maatregelen

Op deze inschatting zijn de nadelige fiscale maatregelen voor eigen woningbezitters, zoals het verplicht moeten aflossen en het aftoppen van de hypotheekrenteaftrek, buiten beschouwing gelaten. Als gevolg van deze maatregelen kan minder worden geleend bij een gelijkblijvende maandlast. Door deze fiscale maatregelen is de koopsom voor nieuwbouwwoningen (inclusief BTW) verder onder druk komen te staan. Tenzij gesneden kan worden in de bouwkosten gaat dit wederom ten kosten van de uitgifteprijs van woonkavels. Overwater adviseert gemeenten en marktpartijen om goed onderzoek te doen naar te realiseren opbrengsten voor woningbouwkavels, om daarmee te voorkomen dat pas na verloop van tijd duidelijk wordt dat een grondexploitatie economisch niet uitvoerbaar is.

Meer informatie

Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met de heer J.R.(Rob) van der Kooij RT van Overwater.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant