Werkgever krijgt tijdelijk premiekorting voor jongeren

Werkgevers krijgen dit jaar premiekorting als zij jongeren met een WW- of bijstandsuitkering in dienst nemen. Het gaat om een tijdelijke premiekortingsregeling, naast de bestaande mogelijkheid van premiekorting voor werknemersverzekeringen voor de doelgroepen oudere werknemers en werknemers met een arbeidshandicap. De nieuwe premiekorting voor jongeren met WW of bijstand bedraagt maximaal € 3.500,- per werknemer per jaar.

De nieuwe premiekortingsregeling treedt per 1 juli dit jaar in werking. De korting is voor 2014 dus ten hoogste € 1.750,- per werknemer. De premiekorting kan ingaan op 1 juli of vanaf de datum van indiensttreding voor de duur van het dienstverband, maar hooguit voor een periode van twee jaar. Ook voor wie eerder dan 1 juli iemand aanneemt, geldt de premiekortingsregeling vanaf 1 juli.
De regeling geldt voor werknemers die als zij in dienst treden 18 tot 27 jaar oud zijn en een werkloosheids- of bijstandsuitkering hadden. Je moet wel voor 1 januari 2016 in dienst zijn getreden en het moet gaan om een schriftelijke arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden en voor minstens 32 uur per week. Bron: Rijksoverheid

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant