5-stappenplan voor brandveiligheid van gebouwen

Gebouwen moeten brandveilig zijn. Maar om bewoners, gebruikers en omgeving geen extra risico’s te laten lopen, moet het ook gebruikt worden volgens bepaalde voorschriften, zoals omschreven in het Bouwbesluit 2012. Waar moet u, als veiligheidskundige, opletten?

1. Check of u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig heeft

Voor bepaalde gebouwen is voor brandveilig gebruik een omgevingsvergunning nodig. Check op de website van de Rijksoverheid of uw gemeente aanvullende eisen aan het brandveilig gebruik van een gebouw om brand, brandgevaar en ongevallen bij brand te voorkomen, te beperken en te bestrijden eist.

2. Check of u een gebruiksmelding moet indienen

Voor bepaalde gebouwen is alleen een gebruiksmelding nodig. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Voor een gebruiksmelding betaalt u geen leges. Bovendien kunt u 4 weken nadat de melding bij de gemeente is ingediend, het gebouw in gebruik nemen.

3. Aanvragen van omgevingsvergunning of indienen van gebruiksmelding

U kunt de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik en de gebruiksmelding indienen via Omgevingsloket Online.

4. Gebruik het rekenmodel Veilig Vluchten

Met het rekenmodel Veilig Vluchten, een handige rekenhulp, kunt u de opvang en doorstroomcapaciteit van een gebouw berekenen, in het geval dat mensen het moeten ontvluchten bij brand. Het rekenmodel is gebaseerd op de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en de ministeriële regeling.

5. Laat u adviseren over toepassen brandveiligheidsvoorschriften

Iedereen, zowel burgers, ondernemers als overheden kunnen zich laten adviseren door de Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften over hoe de voorschriften voor brandveiligheid moeten worden uitgevoerd. Via de website rijksoverheid.nl kunt u het formulier Adviesaanvraag brandveiligheid invullen. Binnen ongeveer 6 weken wordt uw adviesaanvraag beoordeeld, waarna het definitieve advies u wordt toegezonden. Tevens wordt het advies geanonimiseerd gepubliceerd bij de veelgestelde vragen van de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik deze link.

Bron: Rijksoverheid.nl    

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant