Overheid investeert in professionele ontwikkeling van leraren

Leraren in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs krijgen, naast de al bestaande middelen voor professionalisering (waaronder de Lerarenbeurs), de beschikking over een persoonlijk ontwikkelingsbudget. Voor leraren in het primair onderwijs is 500 euro (per fte) per jaar gereserveerd en zij mogen 2 klokuren per week aan hun professionalisering werken. Aan leraren in het voorgezet onderwijs is 600 euro ter beschikking gesteld en zij mogen 5% van het aantal uren dat een fulltimer jaarlijks werkt, aan hun professionele ontwikkeling besteden. Docenten in het MBO krijgen jaarlijks 59 uur voor individuele scholing. Dit is een van de afspraken die voortkomen uit het vorig jaar gesloten Nationaal Onderwijsakkoord.
 
Opleidingsniveau omhoog
Een andere afspraak uit het Nationaal Onderwijsakkoord is dat in 2020 30% van de leraren in het primair onderwijs een WO-bachelor of een HBO- of WO-master moet hebben afgerond en dat 50% van de leraren in het voortgezet onderwijs een HBO- of WO-master moet hebben. Het aantal universitair geschoolde leraren in de bovenbouw van het VWO moet in 2020 80 tot 85% zijn. Nu is dat nog 60%.
 
Lesbevoegdheid verplicht vanaf 2017
Eerder werd al bekend dat leraren in het voortgezet onderwijs vanaf 2017 bevoegd moeten zijn voor het vak dat ze geven. Ook moeten ze zijn opgenomen in een ‘lerarenregister’.
 
In 2017 wordt bekeken in hoeverre de gemaakte afspraken hun vruchten hebben afgeworpen en wordt waar nodig bijgestuurd.
 
Start uw onderwijscarrière bij NCOI
Als u nu start met een lerarenopleiding bij NCOI, kunt u in 2017 als bevoegd docent voor de klas staan. Bovendien kunt u met een tweedegraadsbevoegdheid doorstromen naar een eerstegraads lerarenopleiding aan de universiteit of een HBO-instelling. Zo kunt u in 2020 lesgeven aan de bovenbouw van het VWO. Hieronder vindt u een selectie uit ons aanbod:
 

 
Bronnen:
Rijksoverheid
NRC

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant