Kabinet stimuleert werkenden te blijven leren met nieuw pakket aan maatregelen

Globalisering, robotisering en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat er steeds hogere en andere eisen worden gesteld aan de kennis en vaardigheden van werkenden. Om op deze veranderde opleidingsbehoefte aan te sluiten, moest het bestaande model van een Leven Lang Leren op de schop worden genomen. Het eindresultaat van deze herziening is een uitgebreid en samenhangend pakket aan maatregelen waarmee het kabinet volwassenen stimuleert te blijven leren.
 
Deeltijdopleidingen worden voor vol aangezien
Momenteel worden deeltijdstudenten nog te veel in het keurslijf van een voltijdstudent gedwongen, doordat ze moeten aansluiten bij colleges die overdag worden gegeven en er geen rekening wordt gehouden met bestaande kennis en ervaring. Een van de speerpunten van het nieuwe plan is flexibilisering van het deeltijdonderwijs. Er komen bijvoorbeeld flexibele onderwijstrajecten die het mogelijk maken om het onderwijs aan te passen aan de behoeften van de deeltijdstudent. Het kabinet stelt hiervoor tussen 2015 en 2019 een bedrag oplopend tot € 65 miljoen beschikbaar.
 
Daarnaast is er het plan om deeltijdstudenten die nog geen Bachelor- of Masterdiploma hebben en een studie volgen in de sectoren zorg, welzijn of techniek vouchers ter waarde van € 1.250,- per 30 studiepunten te geven, waarmee ze onderwijs kunnen inkopen bij zowel bekostigde als onbekostigde instellingen. Een experiment zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk in september 2016, van start gaan.
 
Verder wordt gekeken naar manieren om (werk)ervaring en kennis die in cursussen en trainingen zijn opgedaan te valideren. Op deze manier kunnen volwassenen sneller een opleiding afronden. Ook worden hogescholen gestimuleerd Associate degrees aan te bieden, 2-jarige opleidingen voor studenten voor wie een volledige HBO Bacheloropleiding nog een te grote stap is. Zij kunnen na de Associate degree versneld doorstuderen in een aansluitende HBO Bacheloropleiding. Voor studenten die geen recht meer hebben op studiefinanciering, komt er de mogelijkheid collegegeld of lesgeld te lenen tegen gunstige voorwaarden. Daarnaast komen er vouchers ter waarde van € 2.000,-, die de eerste vier jaargangen studenten die vanaf 2015-2016 in de Bachelor- of Masterfase instromen vijf tot tien jaar na afstuderen kunnen gebruiken voor bijscholing.
 
Certificaten voor MBO-studenten
Ook voor MBO-studenten verandert er het een en ander. Zo kunnen MBO-studenten voor wie een MBO-diploma buiten bereik ligt, straks certificaten halen voor onderdelen van bestaande kwalificaties en zogeheten keuzeonderdelen. Daarnaast wordt het mogelijk om, naast de reeds bestaande leerwegen BOL en BBL, de gecombineerde leerweg BOL-BBL te volgen, waarbij de deeltijdstudent het eerste deel van de opleiding naar school gaat (BOL) en het tweede deel voornamelijk bij zijn werkgever doet (BBL). In schooljaar 2015-2016 wordt gestart met het experiment met de gecombineerde leerweg.
 
Subsidie MKB-bedrijven
MKB-bedrijven die aan de slag gaan met de scholing en mobiliteit van hun werknemers, kunnen op subsidie van het kabinet rekenen, zodat ze gemakkelijk op de snelle veranderingen kunnen inspelen.

Een Leven Lang Leren bij NCOI
Wilt u zich ook verder ontwikkelen? NCOI heeft een breed aanbod aan opleidingen op onder meer de terreinen Zorg, Welzijn en Hulpverlening en  Techniek. Bekijk op onze website het complete aanbod.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.